2016. május 8., vasárnap

Mássz ki a gödörből
Mássz ki a gödörbőlGlobális elitizmus: a gonoszság jellemzőiForrás: Brandon Smith, alt-market.com
Az első komoly hiba, amit az emberek a kérdéssel kapcsolatban elkövetnek, amikor azt gondolják, hogy a „gonoszság” egy szubjektív vagy „szürke”, se nem fekete, se nem fehér koncepció. Szeretnék azt gondolni, hogy ez a temérdek destruktív és rosszindulatú viselkedés csupán a negatív környezet, a rossz neveltetés vagy a mentális pszichózis következménye. A „haszon” vagy a társadalmi státusz elérése érdekében történő deviancia elfogadhatóbb magyarázat a legtöbb ember szemében. Ami sokakat megijeszt, az nem is maga a gonoszság, hanem a kézzelfogható magyarázat nélküli gonoszság. Egy átlagember számára nehéz felfogni, hogy valaki nem azért bánt másokat mert rossz családban nőtt fel vagy pszichológiailag nem beszámítható, hanem mert élvezi a gonoszságot. A mai társadalom egyre kétségbeesettebben próbál magyarázatot találni korunk szörnyetegeinek viselkedésére, valószínűleg azért, mert nem akarják elfogadni, hogy a világnak valóban létezhet egy sötét oldala, ami ellenállás hiányában tudatosan megpróbálja átvenni a teljes hatalmat minden ember felett.
Ezért maradnak büntetlenül a legnagyobb bűntettek. A közvélemény inkább nem is foglalkozik velük, mert nem tudják elképzelni, hogy nemzetközi pénzügyi vezetők és a politikai elit szándékosan gazdasági problémákat, társadalmi káoszt és globális háborúkat okozna a központosított hatalom megszerzése és a beteges felsőbbrendűség megerősítése érdekében. Nem lehet, hogy ezek a szörnyű események mégis inkább véletlen egybeesések és az emberi tévedések eredményeként következtek be?
Sajnos nem. Az igazság az, hogy a legtöbb katasztrofális társadalmi irányvonalat és tragédiát pontosan vissza lehet vezetni egy adott embercsoport tetteihez, akik pozíciójukat és befolyásukat rossz célok elérésére használták és tudatosan, nemcsak saját, hanem „társadalmi osztályuk” haszna érdekében váltották ki a problémákat.
Ezeket az embereket többnyire „globalistaként” vagy „elitistaként” emlegetjük. Megtalálhatók az Egyesült Államok és a legtöbb vezető nyugati ország felsőbb köreiben és valóban egy olyan kultúrában élnek, ami alapjaiban különbözik a miénktől. Saját irodalmukat, kezdeményezéseiket és indítékaikat megvizsgálva egy egészen más világot találunk, amit szokatlan célok és még ennél is szokatlanabb vallási buzgalom vezérel. Íme, néhány ismertetőjel és hittétel, ami jellemző rájuk.

Idegengyűlölő fasizmus

A globális elit magát egy külön, felsőbbrendű képességekkel rendelkező emberi fajnak tekinti, és ezért úgy gondolja, hogy a többi ember feletti uralkodásra született. Írásaikban gyakran idézik Platón Köztársaság című művének tanításait és a „filozófus királyokkoncepciót. Úgy gondolják, hogy bizonyos emberek genetikailag predesztináltak a vezetésre, egy átlagember pedig nem rendelkezik kellő intelligenciával saját sorsa irányítására. Számukra az emberiség többi része olyan, mint egy üres vászon, ők pedig a festők.
[Jézus ezzel szemben azt tanította, hogy „Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok!” – Máté 23:11]
A valóságban nem az ész választja el őket másoktól, hanem a vagyon és a befolyás. A társadalom sorsának alakítására csupán hihetetlen vagyonuk és az erkölcs teljes hiánya miatt vállalkoznak. Sajnos a mai világban a pénz megvásárolja a tiszteletet azok számára is, akik ezt nem érdemlik meg.
[Időkjelei: Fontos megemlíteni, hogy a társadalom egészére ugyanakkor a különbözőségek és a kitűnőségek elnyomása jellemző mégpedig a demokrácia nevében.]
A szelektív nemzés segítségével az uralkodó osztály és az alattvalók közötti örökletes különbségek idővel olyan mértékben megnőnek, hogy szinte két különböző faj alakul ki. A plebejus osztály lázadása éppen annyira elképzelhetetlen lesz, mint a birkák felkelése az ürühús fogyasztása ellen.”(Bertrand Russel, A tudomány hatása a társadalomra, 1953, 49-50. oldal)
 
Egy tőlünk néhány évtizednyire lévő jövőről szólva az intelligencia manipulálásával kísérletező szakember a következőket mondta: ’Egy olyan kort látok, ahol meg lesz a lehetőség, és így nyilvánvalóan a kísértés is, hogy az agy környezeti és biokémiai manipulálásával befolyásoljuk az emberek viselkedését és intelligenciáját.’” (Zbignyev Brezinszki, Két kor között, Amerikai szerepe a technokrata korban, 1970)

A lelkiismeret kiirtása

Az elit szemében a lelkiismeret csupán egy akadály, amitől tudatosan meg kell szabadulni, mert kellemetlen korlátokat állít eléjük. Az elferdült hozzáállás igazolására leginkább arra hivatkoznak, hogy mindent „a közjó vagy a nép érdekében tesznek”. Saját magukkal is elhitetik, hogy az emberiség jövőjét szolgálják, és nekünk hálásnak kellene lennünk irányításukért, annak ellenére, hogy tetteik minden jel szerint éppen az ellenkező célt szolgálják.
Nem véletlenül támogatják a viszonylagosság elvét, mert így a „jó” és „rossz” tettek meghatározása azok „magyarázatától” függ. „Minden relatív. Nincs jó vagy rossz, minden nézőpont kérdése.” Amennyiben sikerül minél több emberrel elhitetni, hogy ne hallgassanak saját lelkiismeretükre, elérhetik, hogy tetteik normálissá, sőt követendővé váljanak. A relatív erkölcs világában a lelkiismerettel rendelkezők válnak a bűnösökké, a számkivetettekké, az elit tagjai pedig azokká a hősökké, akiknek bőrében mindig is tetszelegni akartak.
[„Az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak; és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. – I. Timóteus 4:2]
Most is katolikus vagyok és az is maradok.” – Adolf Hitler
 
Komolyan azt gondolja, hogy a tömegek ismét keresztények lesznek? Badarság! Soha! Annak a mesének vége. Senki sem fogja meghallgatni többé. Mi azonban felgyorsíthatjuk az eseményeket. A lelkészek megássák saját sírjaikat. El fogják árulni saját Istenüket értünk. Bármit elárulnak majd nyomorult állásaikért és bevételükért…” – Adolf Hitler
 
A szabályok etikájának tizedik törvénye, hogy az ember elvégzi, amit tud, azzal amivel lehet, erkölcsi magyarázatokba burkolva eszközeit. …Lenin beszédeinek lényege ebben az időben a következő volt: „Nekik fegyvereik vannak, úgyhogy mi békét és reformokat akarunk szavazás útján. Amikor nálunk vannak a fegyverek, akkor golyóval végezzük el ugyanezt.” És így volt.” – Saul Alinsky (Barack Obama szintén Alinsky erkölcstelen filozófiáját tanította, amikor szervezőként dolgozott Chicagóban. Hillary Clinton pedig Alinsky-ból írta szakdolgozatát.)

A kollektivizmus támogatása

A vezető globalisták maguk nem feltétlenül kollektivisták, sőt, sokszor beteges individualistaként a spektrum másik oldalán foglalnak helyet. Ez érthető, hiszen a lelkiismeretet szabadságuk gátjának tekintik. Nem értik, hogy a lelkiismeret egy ajándék, ami mindeddig megakadályozta, hogy az emberiség elpusztítsa önmagát. A lelkiismeret nem egy börtön, hanem védelem saját magunk ellen.
Az elit az általa követett önfegyelem nélküli individualizmusról nem szívesen ejt szót. Nyilvánosan inkább a kollektivista életszemléletet támogatják, az individualistákat pedig „önzőnek” vagy „önimádónak” nevezik.
Sokan összekeverik a kollektivizmust a közösségi mentalitással. Egy közösség önkéntesen áll össze valamilyen közös céllal vagy egymást segítő szándékkal. A kollektivizmus ezzel szemben egy veszély vagy veszteség miatt erőszakkal létrehozott gyülekezés, a hatalom néhány kézben történő összpontosítása érdekében. Az egyén elpusztítása a „csoport védelmének” nevében. A világban a közösségek lassan eltűnnek, miközben a kollektivizmus előnyeit a háztetőkről kiáltja világgá a globális elit.
Amennyiben képesek meggyőzni az embereket, hogy nem rendelkeznek önálló értékkel és egyéniséggel és csupán a környezet képezi létük egészét, önként átadják a hatalmat azoknak, akik a lehető legjobb környezetet ígérik számukra. Aki nem hisz az egyéni értékekben és felelősségvállalásban, az mástól vár védelmet, például az állam gondoskodásától vagy egy diktatúrától. Az önrendelkezés vagy szabad akarat fokozatos felszámolásának pedig egy nagyon is kézzelfogható célja van: a világkormány és a teljes hatalom megalapozása.

A bankárok szerint az Egyesült Államokat és Európát is legyőzték márAz idők jelei egyre nyilvánvalóbban láthatók körülöttünk. A készülő egységes világkormány, vagy globális kormányzás, ahogy a hatalmi elit szereti hívni, gyors ütemben épül. A hírekben hallott események jó része ennek nyílt színrelépését hivatott előkészíteni, hogy az egész világ üdvözölhesse az új hőst, a világ megmentőjét: az Antikrisztust és zseniális új pénzrendszerét. – Joseph Candel
Forrás: Inforwars.com
CNBC csatornán egy érdekes riportot lehetett látni néhány nappal ezelőtt, amiben több pénzügyi elemző is arra hívta fel a figyelmet, hogy az USA a központi bankok és vezetőik irányítása alatt áll, akiknek végső célja egy világkormány felállítása. A műsor azért szokatlan, mert úgy tűnik, hogy már a fővonalas média sem próbálja leplezni mi is történik valójában.
A műsorvezető a következő kérdést intézte a vendégekhez:
Mindannyian a központi bankároknak dolgozunk? Ez már a globális kormányzás vagy egységes világ a központi bankárok vezetésével? A központi bankok akarata szerint élünk és halunk?”
A kérdésre válaszolva: mindannyian a központi bankok rabszolgái vagyunk,” felelte az egyik vendég.
A központi bankok vezetőinek és a szabályok, törvények megalkotóinak a lekötelezettjei vagyunk, nem a gazdasági alapszabályok irányítanak bennünket,” tette hozzá egy másik meghívott.
Ez csak egy aprócska, bár ritka példája annak, amit a banki elit a szemünk láttára tesz a világkormány felépítése érdekében és az emberek kárára.
Miután a főáramú média évtizedekig „összeesküvés elméletként” kezelte a témát, mára lehullt a lepel és az emberek kénytelenek szembenézni a valósággal.
A hatalom a világkormányt erőlteti ránk „megoldásként”. Azt próbálják az emberekbe sulykolni, hogy az egyetlen járható út és működőképes megoldás, ha a hatalmat néhány elit vezető kezében összpontosítják, egy új világvaluta bevezetésével kiegészítve.Rachman arriving to Bilderberg Conference

Rachman a Bilderberg konferenciára tartva
A gazdasági válság kibontakozásakorGideon Rachman, a Financial Times újságírója (aki azóta, munkája elismeréseként, az idei Bilderberg találkozóra is meghívást kapott), szerkesztői cikkében kijelentette, „minden készen áll” egy diktatórikus világkormány felállítására, amit a technokrata elit kényszerít az emberiségre. 
Rachman 2008-as felhívása óta a világkormány színrelépésének előkészületei komoly előrehaladást mutatnak. Franciaország, Írország, Németország, Belgium, Olaszország, Görögország, és persze az IMF és az Európai Központi Bank is a Goldman Sachs bankárainak irányítása alá kerültek.
A technokraták szégyenkezés nélkül adják a világ tudtára terveiket.
2009-es megválasztását követően az EU új elnöke, Herman van Rompuy azt mondta, hogy a pénzügyi válság és a globális felmelegedés elleni küzdelem célja, hogy előkészítsék „bolygónk globális irányítását.” „2009 a globális kormányzás első éve,” mondta.
Még ugyanebben az évben a pápa is csatlakozott Van Rompuy-hoz, amikor egy „globális politikai hatóság” felállítását szorgalmazta a globális gazdaság irányítására.
Robert Zoelick, a Világbank elnöke, szintén nyíltan hirdette a G20-ak csúcstalálkozóján, hogy a terv a nemzeti szuverenitás felszámolása és a globális kormány bevezetése.
A globális kormányzást sürgető szervezetek és személyek retorikájának fontos része a globális valuta bevezetésének népszerűsítése is.
2000-ben mondott beszédében, Sirkka Hämäläinen, az EKB ügyvezetői tanácsának egyik tagja azt mondta: „Végezetül szeretnék kitérni Paul Volcker próféciájára. Lehet, hogy igaza volt, és egy napon tényleg egységes világpénzünk lesz. Talán az európai integrációt, más területi integrációkhoz hasonlóan, egy teljes mértékben integrált világhoz vezető megoldásnak tekinthetjük.”
Jean-Claude Trichet, az EKB korábbi elnöke, a Külkapcsolatok Tanácsa előtt mondott beszédében egyértelművé tette, hogy a Globális Gazdasági Gyűlés (GEM), amelyik a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) bázeli központjában jön össze, „a globális kormányzás legfőbb csoportosulásává válna a központi bankok között.”
Trichet hozzátette, hogy a BIS ülések célja, hogy biztosítsák, „a rendszer következetes haladását az igazi globális kormányzás felé.”
A globális kormányzás pontos mikéntjére is kitért:
A globális kormányzásra sok definíció létezik. A gazdasági és pénzügyi világban úgy gondolom a globális kormányzás nemcsak a nemzetek feletti és nemzetközi intézményeket foglalja magában, hanem a globális szinten progresszívan létrejött informális csoportokat is. Ezek az informális csoportok (G7, G10, G20, stb.) kulcsfontosságú szerepet töltenek be a globális koordinációban, ott ahol a döntéseket még mindig nemzeti szinten hozzák, legyen az átgondolt szabványok, szabályok, törvények meghatározása vagy makrogazdasági irányelvek koordinálása.”
A politikai hatalom számos más tagja is nyíltan hirdeti a globális kormányzás szükségességét, nemcsak a pénzügyi válságra adott válaszként, hanem az ember által állítólag előidézett globális felmelegedés megoldásaként is.
2009-ben Bank Ki-moon ENSZ főtitkár elismerte, hogy az egyre lankadó globális felmelegedés ürügyén kivetett karbonadót egy globális testület szedné:
Egy globális kormányzati szervet állítunk fel ennek bevezetésére és kezelésére.”
Meg tudjuk csinálnicímmel megjelent New York Times szerkesztői cikkében Ban Ki-moon leírja, hogy a széndioxid kibocsátás csökkentését célzó törekvések „elengedhetetlen eszköze egy globális kormányzati szerkezet felállítása.”
David De Mayer Rothchild, ismert globalista és környezetvédő is a globális kormányzásra vonatkozó tervekről beszélt egy Bloomberg interjú során.
Már túl vagyunk a beszéden. A történelemből tudjuk, hogy a globális kormányzás féle tervek kivitelezése ezekre a kérdésekre nagyon nehéz a valóságban.”
Az ENSZ 2010-es tervezete félreérthetetlenül megmutatta, hogy a globális felmelegedés hisztériát és a „túlnépesedést” a középosztály felszámolására, a vagyon globális újraelosztására és a növekvő népvándorlás leplezett támogatására használják.
A 2011-es Durbani Klímacsúcson az eddigi legőrültebb és legdrákóibb klímaváltozási egyezmény született, amely értelmében a nyugatnak „a karbonadó” fizetésén keresztül kötelessége tiszteletben tartani „Földanya jogait”. A karbonadó nem egyéb, mint a világkormány finanszírozását szolgáló pénzalap.
Manapság a globális kormányzásra irányuló törekvések egyre nyíltabbak. Az alábbi idézetek viszont megmutatják, hogy a terv és az erőfeszítés több évtizedre nyúlik vissza.
Ma Amerika szörnyülködne, ha ENSZ csapatok vonulnának be Los Angelesbe, hogy helyreállítsák a rendet. Holnap hálásak lesznek érte. Amikor eléjük tárjuk a helyzetet, önként mondanak majd le személyes jogaikról, saját jólétükért és biztonságukért cserébe, amit a világkormány biztosít majd számukra.” – Henry Kissinger
Hálásak vagyunk a Washington Postnak, a New York Times-nak, a Time Magazinnak, kitűnő kiadványaiknak és igazgatóiknak, akik részt vettek üléseinken és közel negyven éven át betartották ígéretüket, hogy a hallottakat bizalmasan kezelik. Lehetetlen lett volna megvalósítani világméretű tervünket, ha azokban az években a nyilvánossággal is meg kell küzdenünk. Ma azonban a világ sokkal kifinomultabb és készen áll arra, hogy a világkormány felé meneteljen. Az intellektuális elit és a központi banki vezetők nemzetek felett álló szuverenitása mindenképpen jobb, mint az elmúlt századok során gyakorolt nemzeti önirányítás.” – David Rockefeller
A következő évszázadban a nemzetek, ahogyan ma ismerjük őket, megszűnnek létezni. Valamennyi állam egyetlen, globális hatalmat fog elismerni. A nemzeti szuverenitás mégsem volt olyan jó elképzelés.” – Strobe Talbot, Bill Clinton kormányának külügyminiszter helyettese a Time magazinnak nyilatkozva, 1992
Egy új globális egyezségre van szükségünk – a világ országai és kontinensei közötti megállapodásra.” – Gordon Brown
A globális kormányzás előkészületeit látjuk. Azonban egyet kell értsünk, és el kell fogadnunk a kötelező érvényű elkötelezettséget.” – George Papandreou, Görögország korábbi miniszterelnöke
Sokunk számára úgy tűnik, hogy egy világméretű konfliktus elkerüléséhez először is meg kell erősítenünk az Egyesült Nemzetek Szövetségét, hogy elindulhassunk a világkormány felé vezető úton, saját törvényhozó, végrehajtó, bírói és a béke megőrzéséhez szükséges rendfenntartó szerveink mintájára. Ennek elérése érdekében természetesen nekünk, Amerikaiaknak bizonyos szinten fel kell adnunk szuverenitásunkat. Ezt a keserű pirulát le kell nyelnünk. Ehhez bátorság, és az új rendben való hit kell. Pat Robertson néhány éve írt könyvében azt mondta, hogy világkormányra van szükségünk, de csak amikor a Messiás eljön. Ő szó szerint úgy értette, hogy minden ezt megelőző világuralmi törekvés az ördög munkája. Hát akkor csatlakozzatok hozzám. Örülök, hogy itt ülhetek a Sátán jobbján.” – Walter Cronkite
Felkészülés az eljövendőkreSokszor érezzük azt, hogy ennél mélyebbre már nem süllyedhetünk, de sajnos minden jel arra mutat, hogy a mostaninál is súlyosabb válság vár a világra, hiszen a globalisták célja olyan kétségbeesett helyzetet teremteni, amiben az emberek bármit hajlandóak elfogadni a kilábalás érdekében. A világot minden szinten a világkormány és leendő vezetőjének, az Antikrisztusnak a felemelkedésére készítik elő. – Joseph Candel
Forrás: SHTFplan.com
A globális kormányzás bevezetésére kitalált rendszer az összeomlás szélén áll. A számadás napja közeledik.
Az Egyesült Államok kormányának bizonyos tagjai és a globális kormányzás előkészítésében segédkező bennfentesek nagyon is tisztában vannak a jelenlegi rendszer korlátaival és szavatossági idejével. Tudják, hogy hamarosan ütközőponthoz érünk.
Nem véletlenül folynak soha nem látott mértékű beszerzések a készenléti rendőrségnél, az amerikai védelmi minisztériumnál és több más rendvédelmi szervnél.
Tudják, hogy mi várható. Összeomlás.
Tisztában vannak az irányított összeomlás részleteivel. Tudják, hogy ennek köszönhetően részesül jelenleg 100 millió amerikai az állami segély valamilyen formájában és ezért vándorol a nép jelenlegi és jövőbeli vagyona hol gyorsabb, hol lassabb ütemben egy maroknyi bankár zsebébe.
Tudják, hogy kevés idő van a számadásig és nem akarják, hogy az a nap felkészületlenül érje őket. Ezért akarnak 30.000 drónt a fejünk fölé, ezért van szükség több ezer készenléti rendőrre az utcákon és ezért akarják, hogy az emberek azon vitatkozzanak, hogy vajon Obama újraválasztása vagy Romney megválasztása hozza el a szabadítást.
Sokan, sajnos a legtöbben, még mindig nem értik, hogy semmilyen elnök megválasztása sem hozna változást. (Időkjelei: És ez sajnos a legtöbb országra elmondható.)
Mindegyik úgy táncol, ahogy a háttérhatalom, más szóval azok az emberek fütyülnek, akik senkinek nem tartoznak számadással a föld gazdaságának tönkretételéért.
A tömeges elektronikus megfigyelés, a sok ezer drón, a készenléti rendőrségek, a hadsereg hazai bevetésre történő felkészítése és aszükségállapot bevezetését előkészítenihivatott törvények és elnökivégrehajtási utasítások mind azonos irányba mutatnak. (http://idokjelei.hu/2012/02/iteletnap-torveny-a-szovetsegi-kormany-osszeomlasa-esetere/)
A globalisták tudják mi következik és készülnek.
Lehet, hogy nekünk is ezt kellene tennünk, mert olyan idők köszönthetnek ránk, amilyetlegtöbbünk nem élt még át életében. Miközben a világ példanélküli változásokon megy át, el kell fogadnunk, hogy nehéz, éhezéssel, lázongásokkal és vérontással súlyos idők közelednek.
Ma több millió embernek az Egyesült Államokban, Európában és Ázsiában az is gondot okoz, hogy ételt tegyen az asztalra. Több tucat háború vagy konfliktus folyik a világban ebben a pillanatban, amelyekben férfiak, nők és gyerekek halnak meg. Az elmúlt hónapok során milliók mentek az utcákra a világ szinte minden szegletében, miközben a rendszer, ahogyan azt eddig ismertük összeomlik körülöttünk.
Ha a szemünk előtt álló tények illetve folyamatosan zajló események nem győzik meg az embereket arról, hogy valósidőben történik a világ irányított destabilizációja, akkor nem tudni mi képes erre.
Az állam készül. Lehet, hogy nekünk is ezt kellene tennünk? Kezdjük mondjuk azzal, hogy kinyitjuk a szemünket vagy felébredünk.

A „Szép új világ” építése a legmagasabb körökbenAz utolsó idők jeleit, a Világkormány vagy közkedvelt nevén a globális kormányzás térnyerésének jeleit ma már mindenhol láthatjuk. Számos esemény célja nem más, mint felkészíteni a világot ennek a kormányzásnak és majdani vezetőjének, az Antikrisztusnak az elfogadására. Aki nyitott szemmel jár látnia kell az írást a falon, látnia kell a színfalak mögött tevékenykedő globalisták kezének munkáját. – Joseph Candel
Doha Bank: Az ENSZ „Magas szintű tematikus vitafórumát a világgazdaság helyzetéről” 2012. május 17-18 között tartották az ENSZ New Yorki ECOSOC termében, amelynek egyik kerekasztal beszélgetésén Mr. R. Seetharaman, a Doha Bankcsoport elnök-vezérigazgatója is részt vett, írja a 4-traders.com.
Hiszel az Új Világrendben? Akkor biztos egy paranoiás őrült vagy. Netán mégsem? Az alábbi cikk arra próbál rámutatni, hogy a négy éve tartó pénzügyi válságra ajánlott globális megoldások és az ENSZ-alapú „Új Világrend” megvalósítása szorosan összefügg egymással.
Ez nem egy összeesküvés elmélet. Az alábbi néhány gondolat Katar legnagyobb magánbankjának elnök-vezérigazgatójától, R. Seetharaman-tól származik.
Egyesek azt mondhatják, hogy kit érdekel egy aprócska és sokak számára furcsa közel-keleti ország bankvezetőjének elemzése. Azonban fontos észben tartani, hogy a hatalmi erők komoly hangsúlyt fektetnek az iszlám elnyugatosítására, és a Katarhoz hasonló kicsi közel-keleti országok tökéletes eszköznek bizonyulnak arra, hogy pénzügyi éket verjenek ebbe a komoly erőnek számító közösségbe, térségbe.
A Bloomberg médiaóriás támogatásával Katart választották a LIBOR-t helyettesíteni hivatott QIBOR létrehozására, napi referenciapontot biztosítva a fedezet nélküli hitelek bankközi kamatlábára. Milyen volumenről is beszélünk? Úgy 90.000 milliárd dollárról.
Katar igenis nagyjátékosnak számít és így Mr. Seetharaman is fontos szereplője a piacnak.
További részletek a 4-traders.com cikkéből:
Mr. Seetharaman kiemelte a válság kezelésére hozott szabályozási reformokat. „A G20-as országok vezetésével, a Pénzügyi Stabilitási Bizottság (FSB), az IMF és a BIS koordinálásával megtörtént a válság kezelésére alkotott szabályozási reformok felülvizsgálata. A Dodd-Frank Wall Street reform és az amerikai Fogyasztóvédelmi törvény segítettek bevezetni a válság kezelésére létrehozott szabályozási reformokat.
A Volcker Szabály is ennek a szabályozásnak a keretében került bevezetésre a sajátszámlás kereskedés korlátozása érdekében. A tőzsdefelügyelet (SEC) emellett keményebb szabályok bevezetését kezdeményezte a fedezeti alapok és magántőke társaságok részére. Az FSB, az IMF és a BIS makro felügyeleti keretrendszerek kidolgozásán ügyködnek, többek között a túlzott tőkeáramlás hatásának mérséklésére. A rendszer szempontjából fontos pénzintézetek, szabályozások, az árnyékbanki tevékenységek felügyelete és a kockázatkezelési gyakorlat szintén a felülvizsgálat alatt álló területek közé tartoznak.
Bizonyára mindenki hallott már az ENSZMillenniumi Fejlesztési Célokról. A Wikipedia szerint közülük nyolcat mind a 193 ENSZ tagállam és legalább 23 nemzetközi szervezet elfogadott, mint 2015-ig teljesítendő célokat. Ezek a következők:
  • Véget vetni a súlyos szegénységnek és éhínségnek
  • Megvalósítani a mindenkire kiterjedő alapfokú oktatást
  • Előmozdítani a nemek közötti egyenlőséget és segíteni a nők felemelkedését
  • Csökkenteni a gyermekhalandóságot
  • Javítani az anyai egészségügyet
  • Küzdeni a HIV/AIDS, a malária és más betegségek ellen
  • Biztosítani a környezeti fenntarthatóságot
  • Globális partnerség kiépítése a fejlesztés érdekében
Jól hangzik, ugye? Sajnos tudva, hogy az ENSZ a világot uralni kívánó hatalmi elit egyik fontos eszköze, a látszat csal. A „környezeti fenntarthatóság” például egy tipikus Trójai Faló az igazi ökofasizmus bevezetésére, hogy az ember életének és megélhetésének minden aspektusát „zöld irányítás alá” hajthassák.
A cikk tovább taglalja Mr. Seetharaman lelkes álláspontját a kérdésben és azt is megtudhatjuk hogy jönnek ide a Millenniumi Fejlesztési Célok:
Mr. Seetharaman az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Céljait a szabályozási reformokhoz és a gazdasági fejlődéshez hasonlította. „A globális szerkezet jelenlegi átszervezése az egyik ENSZ Millenniumi Fejlesztési célt, ’a fejlesztés érdekében kiépítendő globális partnerséget’ támogatja, amelynek célja egy nyitott, szabályozott, előrelátható, nem diszkriminatív kereskedelmi és pénzügyi rendszer kialakítása. A gazdaságoknak muszáj a fenntartható fejlődés elveit beépíteni irányelveikbe és programjaikba, a környezeti források veszteségeinek visszafordítása érdekében.
Ezzel az egyes gazdaságok a ’környezeti fenntarthatóság’ Millenniumi Fejlesztési Célt is elérhetik. A pénzügyi szektor is kiveheti részét a fenntartható fejlődésből a „klímaváltozás kezelését és a globális felmelegedés enyhítését” célzó kezdeményezések támogatásával.
Az idézetből láthatjuk, hogy a globális szabályozási reformokat is úgy alakították, hogy azok összhangban legyenek más diktatórikus kezdeményezésekkel. A kérdés, hogy hogyan.
A válasz (természetesen) … erőszakkal.
Mr. Seetharaman kijelentéseiből kitűnik, hogy a szabályozási intézkedések felhatalmazzák a legfelső szabályozó testületeket, hogy rákényszerítsék a nagybankokat az ENSZ irányelvek betartására.
Ezekből a hangzatos mondatokból úgy tűnik az elit globális szabályozási menürendszerek segítségével készül a hatalom formális átvételére. Ebbe a hatalomba beletartozik a tőkeáramlás és a saját számlás kereskedés (ami meghatározza, hogy mibe fektethetünk) irányítása valamint az a kényszer, hogy a globális piacok résztvevői legszemélyesebb adataikat és legbizalmasabb üzleti információikat is megosszák a hatóságokkal, ha kereskedni akarnak.
A nagy Szem előtt semmi sem maradhat rejtve.
Az emberek általában nem követik szoros figyelemmel a globális szabályozási kérdéseket, azonban ebből a cikkből kiderül mennyire szorosan összefonódtak a pénzügyi és politikai hatalmak az elit legmagasabb szintű párbeszédében. Az Új Világrend lépésről lépésre valósul meg a szemünk előtt.


Az Új Világrend – Paranoia vagy valóság?Forrás: Activist Post
Az Új Világrend kifejezés olyan heves reakciókat kiváltó feltételezéseket és személyes észrevételeket foglal magában, hogy használata önmagában újságírói aknamezőnek számít. Sok elemző (fősodrású és egyéb) próbált már írni róla és elemezni ezt a valós szociológiai ideológiát, közérthető, didaktikus nyelven, objektívan, adatokkal alátámasztva és mégis ellentámadással, gúnnyal vagy teljes mellőzéssel találta szemben magát, sokszor még munkája megjelenése előtt. Ennek rendkívül egyszerű oka van: a nagy nyilvánosságot sikerült mentálisan beoltani a kifejezés ellen. Más szóval úgy programozták őket, hogy erre a szóösszetételre ösztönösen negatívan reagáljanak, sokszor anélkül, hogy tudnák, miért teszik.
A programozott reakciót részben úgy sikerült elérniük, hogy az „Új Világrend” kutatóiról kialakítottak egy „összeesküvés-elmélet gyártó” sztereotípiát, ami szerint minden hasonlóan gondolkozó ember csupán figyelemre vágyik vagy csupán zavart személy, aki egy kaotikus őrült világban megpróbál kreatív, logikus összefüggéseket találni. Ezt saját tapasztalatból tudom, mert én is ehhez a naiv, „racionalista” csordához tartoztam egykor. Én is ugyanezeket a sekélyes érveket hoztam fel a kőkemény tények megcáfolására. Miután több ezer könyv, film, reklám vagy újsághír próbálja nevetségessé tenni az összeesküvésekben hívőket, egyes emberek számára nehéz előítélet nélkül fogadni a témát.
Ironikus módon az Új Világrend fogalmának azonnali visszautasításához a nyílt párbeszéd hiánya is vezethet. Tehát az Új Világrend létezése elleni pszichológiai gátat nem legitim érvek állítják, hanem az emberek hajlandóságának hiánya, aziránt hogy nyitott elmével meghallgassanak olyan érveket, amelyeket a többség nem tett magáévá.
A legtöbb ember inkább követő és csak nagy erőfeszítés árán képes elszakadni a tömegtől.
Az elitista gondolkodók és propagandagépezetek, mint a Southern Poverty Law Center (SPLC), az Új Világrend kutatóinak megtámadásán keresztül kihasználják a csorda mentalitást és a többségre jellemző ismerethiányt. Egy friss példa az SPLC támadása egy Oath Keeper cikk ellen, ami a Védelmi Minisztérium azon programját próbálta leleplezni, aminek égisze alatt orosz katonákat képeznek ki az Egyesült Államokban. Mivel a cikk az Új Világrendet is említi véleményük szerint a szerzők „paranoiásak”.
Aki képes túllépni az előítéleteken, következő lépésként végre felteheti a legfontosabb kérdéseket: Mi is az Új Világrend? Milyen filozófia rejlik mögötte? Honnan ered? A fősodrású média megpróbálja elhitetni az emberekkel, hogy az alternatív média saját szórakoztatására találta ki a témát, holott a kifejezés a XX. század elején került először nyilvánosságra, de már évtizedekkel korábban, az „összeesküvés elméletek” születése előtt, kimerítően tárgyalta a politikai és üzleti elit.
A Libertariánus mozgalom definíciója szerint az Új Világrend az elitista szervezetek együttes törekvése arra, hogy a globális hatalmat egy választás nélkül kinevezett és felelősségre nem vonható maroknyi ember kezében összpontosítsa, politikai manipulációk, gazdasági felforgatás és háborúk segítségével. A cél az egyéni, állami és nemzeti szuverenitás teljes megszüntetése. Sok ember azonban nem elégszik meg a nyilvánvaló tények felsorolásával. Ahhoz, hogy tényleg megértsük, hogyan érkezhetett ennyi ember egymástól függetlenül ugyanarra a következtetésre, meg kell vizsgálnunk az eredeti forrásokat.
Számos megdönthetetlen tényt tartalmazó cikk jelent meg az üzleti globalizációra irányuló direkt törekvésekről és a központi bankoknak ezt a törekvést támogató szándékos stratégiájáról a nemzetek feletti hatalom átvételére. Ahhoz, hogy tényleg megérthessük, mit értenek a világ pénzügyileg és politikailag legnagyobb hatalommal rendelkező egyénei az Új Világrend alatt legjobb, ha első kézből származó forrásokat idézünk. Íme:
A nacionalista individualizmuson alapuló rendszernek mennie kell… A szuverén államok korának végét éljük… A Nyugati Világszocializmus felállításáért folytatott harcban a mai értelemben vett kormányok megszűnhetnek létezni… Rengeteg ember fogja gyűlölni az új világrendet… és meghal az ellene folytatott tiltakozásban.” – H.G. Wells, Az Új Világrend, 1940
Egyesek azt feltételezik, hogy mi egy titkos összeesküvés része vagyunk, amely az Egyesült Államok érdekei ellen dolgozik, „internacionalistának” nevezve engem és családomat, akik egy szorosabban integrált globális politikai és gazdasági szerkezet létrehozásáért szövetkeznek másokkal. Hívhatjuk egységes világnak is. Ha ez a vád, bűnös vagyok és ezt büszkén vállalom.” – David Rockefeller emlékiratai, 405. Oldal
A következő évszázadban a nemzetek, ahogyan ma ismerjük őket, megszűnnek. Valamennyi állam egyetlen, globális hatalmat fog elismerni. A nemzeti szuverenitás mégsem volt olyan jó elképzelés.” – Strobe Talbot, Bill Clinton kormányának külügyminiszter helyettese a Time magazinnak nyilatkozva, 1992
Létezik, sőt, már egy generáció óta létezik egy nemzetközi anglomán hálózat, ami bizonyos mértékig úgy működik, ahogyan a kommunisták működnek a radikális jobboldal szerint. Ezt a hálózatot leginkább a kerekasztal csoportokhoz hasonlíthatjuk, akik nem idegenkednek együttműködni a kommunistákkal vagy más csoportokkal és ezt gyakran meg is teszik. Ismerem ezt a hálózatot, mert már húsz éve tanulmányozom és két éven keresztül, a 60-as években lehetőséget kaptam, hogy megvizsgáljam irataikat és titkos jegyzeteiket. Nem idegenkedem tőlük, illetve legtöbb céljuktól vagy kijelentésüktől, hiszen életem jelentős részében közel voltam hozzájuk és eszközeikhez… Némely irányelvük ellen a múltban és mostanában is tiltakoztam … de általánosságban leginkább az ellen van kifogásom, hogy ismeretlenek kívánnak maradni, és úgy vélem, hogy történelmi szerepük elég jelentős ahhoz, hogy ismertek legyenek. … A Külkapcsolatok Tanácsa (CFR) … egy Angliából eredő társaság amerikai ága, úgy hiszi, hogy a nemzeti határokat el kell törölni és bevezetni egy egységes világhatalmat.” – Idézet Carroll Quigley professzornak, Bill Clinton mentorának „Tragédia és remény” című könyvéből.
Végső célunk, hogy a Szovjetuniót ismét visszahozzuk a világ rendjébe. Talán a jövő világrendje a nemzetek családja lesz.” – Részlet George H.W. Bush beszédéből a Texas A&M Egyetemen, 1989
Győzni fogunk az öbölben és ez egy örök figyelmeztetés lesz minden jelen ésjövőbeli diktátornak és zsarnoknak, aki törvénytelen agressziót akar. A világ megragadhatja majd ezt a lehetőséget, hogy megvalósítsa az új világrend magára régóta várató ígéretét, ahol a brutalitás nem érdemel jutalmat és az agresszió együttes ellenállással találja szemben magát.” – George H.W. Bush elnöknek a nemzethez intézett beszéde, 1991
Az Uruguay-i Kerekasztal végső megállapodása, ami az évszázad kerekasztal tárgyalásának lezárását és a Kereskedelmi Világszervezet megszületését eredményezte (Marokkóban), létrehozva ezzel az Új Világrend harmadik oszlopát, az Egyesült Nemzetek Szövetsége és a Nemzetközi Valutaalap mellett.” – A marokkói kormány teljes oldalas hirdetése a New York Times-ban, 1994. április
A kongresszus nem egy szokványos kereskedelmi megállapodásról dönt, hanem egy új nemzetközi rendszer szerkezetéről… ami az első lépés egy új világrend irányába.” – Henry Kissinger a NAFTA-ról, Los Angeles Times
Az Új Világrendet alulról felfelé kell felépíteni, nem fentről lefelé… de végül a nemzeti szuverenitást megkerülve, illetve apránként lerombolva sokkal többet érhetünk el, mint egy hagyományos szemtől-szemben kivitelezett direkt támadással.” – Külkapcsolatok Tanácsa (CFR) tag Richard Gardner, a CFR folyóirat 1974. áprilisi számában
Az idézetekből egyértelműen kiderül, hogy az Új Világrend és az ezzel járó globális kormány nem eltúlzott állításokon vagy alaptalan félelmeken alapuló képzelgés. Ez egy különösen nagy befolyással rendelkező csoport, nagyon is nyíltan vallott szociálpolitikai ideológiája. Teljes képtelenség lenne összeesküvés elméletnek nyilvánítani.
A kapitalista és szocialista szervezetek is csupán összeesküvés elméletek? A politikai pártok is összeesküvés elméletnek számítanak? A Greenpeace csupán paranoiás emberek képzeletének a szüleménye lenne? És a vállalati lobbi? A sztálini Oroszországban végbement tisztogatások csupán tündérmesék voltak? A náci párt célja nem a világ feletti uralom megszerzése volt? Egyértelmű, hogy ezek a közelmúlt és a jelen kézzelfogható, nagyon is létező erőinek számítanak.
A történelem során nagyon is valós, konkrét célokkal és hittel rendelkező szervezetek és embercsoportok próbálták saját értékeik szerint alakítani és irányítani az emberiség kulturális fejlődését, összehangolt és igen fondorlatos eszközök segítségével. Az Új Világrend sem különbözik ezektől ilyen tekintetben. Egyedivé az alkalmazott módszerek alattomossága és szerkezetének összetettsége teszi. Számomra az furcsa, ha valaki nem hiszi el, hogy ezek az összeesküvések a valóság állandó és szerves részét képezik. Emberek titkos csoportjai évszázadok óta mesterkednek a világ feletti hatalom megszerzésén, a hazafiasság és racionalizmus köpönyege mögé rejtve igazi szándékaikat.
Egy másik fontos téma, ami sok embert összezavar, a bal és jobb oldal megtévesztő fogalma. Az Új Világrend soraiban a „bal” és „jobboldal”, demokrata vagy republikánus értelmetlen fogalmaknak számítanak. Amikor a vezető politikai erők csupán retorikában, nem pedig tettekben különböznek egymástól, rá kell jönnünk, hogy a két tábor között csupán stílusbeli különbségek vannak és szó sincs két külön pártról.
Azt várják, hogy a kutatók és internetes újságírók említést se merjenek tenni az Új Világrendről. Vajon tartózkodnunk kellene bizonyos kifejezésektől, mert a nyilvánosság nem rendelkezik kellő információval? Ez igencsak kicsavart logikának tűnik. Szerintem jobb elfogadni az igazságot a hozzá tartozó párbeszéddel együtt. Nem szabad hagyni, hogy a körülöttünk lévők tudatlansága eltántorítson a tények feltárásától. Az Új Világrend egy nagyon is meghatározható és mennyiségileg kifejezhető politikai mozgalom. A mozgalmat nyilvánosan éltető elit dicséretek özönét kapja, miközben az ellenzőket paranoiával vádolják. Minél kevésbé törődünk azzal, hogy mit gondolnak rólunk mások, annál többet tehetünk az igazságért. Végtére is jobb, ha az embert „őrültnek” tekintik, de igaza van, mintha „épelméjűnek” minősítik, de téved.
Megismeritek az igazságot és az igazság szabadokká tesz titeket.” – János 8:32Egyesült Nemzetek: úton a világkormány felé

Forrás: The New American2009. október 14-én Lord Christopher Monckton, Margaret Thatcher egykori brit miniszterelnök tanácsadója, a minnesotai Bethel Egyetemen tartott előadásában maró gúnnyal cáfolta az ember által előidézett globális felmelegedés elméletét. Beszédének azonban nem ez volt legfontosabb üzenete. Lord Monckton az ENSZ klímaegyezményére koncentrált, amit a szervezet akkoriban készült előterjeszteni a Koppenhágai klímakonferencián.
Lord Monckton így figyelmeztette hallgatóságát:
Én elolvastam az egyezmény szövegét és abban az áll, hogy egy egységes világkormány kerül felállításra. A „kormány” szó az újonnan felállítandó szervezet három célkitűzése közül elsőként szerepel.
A második célkitűzés a nyugati országok vagyonának megosztása a harmadik világ országaival… Az új testület, vagy kormány harmadik célja pedig a végrehajtói hatalom megalapozása. És nem akármilyen kormányt akarnak: Arra készülnek, hogy egy kommunista világkormányt erőltessenek a világra.
Az ENSZ által 2012-ben szervezett Rio+20 Földcsúcson a fenntartható fejlődésről a világkormány támogatói ennél is nagyra vágyóbb terveket tártak a résztvevők elé. Lord Monckton, aki a brit UKIP párt irányelvi csoportjának vezetője és a washingtoni Science and Public Policy Intézet vezető politikai tanácsadója, Alex Newman-nek, a New American újságírójának nyilatkozva elmondta, hogy tulajdonképpen még mindig a világkormány felállításának mechanizmusáról beszélnek, hogy leállíthassák a nyugatot, véget vessenek a demokráciának és megszüntessék a szabadságot a világon.”
Vajon ez egy őrült elme zavaros fecsegése lenne csupán? A fővonalas média ezt szeretné elhitetni a világgal. „Monckton egy őrült ’klímaváltozás tagadó’, egy ’baloldali zombi’ és ’összeesküvés mániás’”. Ugyanez a címke vár mindazokra, akik nemcsak rámutatnak az ENSZ hibáira és visszaéléseire, hanem ki merik mondani az ENSZ térnyerésének veszélyeit, ami nem kevesebb, mint egy igazi végrehajtói hatalommal rendelkező világkormány megalakítása.
Sajnos azonban számos befolyásos vezető, a politikában, a médiában és tudományos körökben egyaránt, megpróbálja hol nyíltan, hol burkoltan népszerűsíteni az ENSZ igazi világkormánnyá alakítását. Ami ennél is megdöbbentőbb, hogy már hozzá is láttak a kivitelezéshez. Már nemcsak elméletről beszélünk. Az ENSZ és leányszervezetei tényleg azon vannak, hogy magukhoz ragadják a törvényhozói, végrehajtói és bírói hatalmat, beleértve az adózást és a katonai hatalmat is. A folyamat elkezdődött, méghozzá az amerikai [és sok más] kormány globalista tagjainak jóváhagyásával, bátorításával és pénzügyi támogatásával.
Walter Cronkite, a CBS néhány éve elhunyt híres műsorvezetője a következőket mondta 1999-ben:
Sokan úgy gondoljuk, hogy egy várható világméretű konfliktus elkerülése érdekében meg kell erősítenünk az ENSZ szervezetét, a világkormány felé vezető út első lépéseként, ami törvényhozói, végrehajtói és bírói hatalommal rendelkezne, természetesen megfelelő rendőrséggel a nemzetközi törvények betartatása és a béke fenntartása érdekében. Ennek elérése érdekében nekünk, amerikaiaknak, fel kell adnunk szuverenitásunk egy részét. Ehhez bátorság és az új világrendbe vetett hit szükségesTartozunk az utókornak azzal, hogy nem szalasztjuk el ezt a lehetőséget.
A demokrácia és maga a civilizáció túlélése a tét. Néhány éven belül meg kell változtatnunk globális közösségünk alapvető szerkezetét, a háború jelenlegi anarchikus rendszeréből … egy új rendszert kell alkossunk, amit a demokratikus ENSZ föderáció vezetne.
Cronkite a fenti beszédet a Föderalista Világszövetség előtt mondta, ami a világkormány támogatóinak egyik legrégebbi élvonalbeli szervezete.
Strobe Talbott talán nem annyira híres, mint „Walter bácsi”, de komoly befolyással bír elit politikai körökben. A volt „szovjet szakértő”, a Time magazin tudósítója (akiről Szergej Tretyakov, volt KGB ügynök azt mondta, hogy „az orosz titkosszolgálat rendkívül értékes hírforrása) és a Clinton-kormány külügyminiszter-helyettese, jelenleg egy rendkívül befolyásos elit agytröszt, a washingtoni székhelyű Brookings Intézet elnöke.
A Time magazin számára „A globális nemzet születése” címmel írt híres értekezésében Talbott a következőket közölte:
1795-ben Kant, a híres filozófus „a demokráciák békés szövetségének megalakítását javasolta”. A világkormány ügyének végkifejletéhez azonban a mi csodálatos és szörnyű évszázadunk eseményeire volt szükség.
Bebizonyosodott, hogy a föderalizmus a legsikeresebb politikai kísérlet és a Föderalista Világszövetséghez hasonló szervezetek már évtizedek óta javasolják, hogy ez legyen a globális kormány alapja.
Gideon Rachman, a befolyásos Financial Times újságírója és lelkes világkormány támogató, „És most a Világkormánycímű híres 2008-as cikkében a következőket írta:
Úgy tűnik, minden a helyén van: megvan az érv, a lehetőség és az eszköz, hogy komoly lépéseket tegyünk a világkormány felé.
Rachman izgatott volt, hogy a globális pénzügyi válság ideális lehetőséget szolgáltatott:Életemben először a világkormány valamilyen formája végre megvalósíthatóvá vált.”
Rachman a következőképpen írta le az általa és globalista társai által áhítozott célt:
A „világkormány” több lenne, mint csupán a népek együttműködése. Az állam jellemzőivel rendelkező és törvényekkel támogatott entitás lenne. Az Európai Unió már felállított egy 27 országból álló kontinentális kormányt. Az EU rendelkezik legfelsőbb bírósággal, saját valutával, több ezer oldalnyi törvénnyel, közigazgatási szervekkel és mozgósítható katonasággal.
A végtelenségig idézhetnénk hasonló égbekiáltó kijelentéseket. A lényeg azonban, hogy mindenki, aki vágyik a tisztánlátásra, meggyőződhet róla, hogy a készülő világkormányfelhatalmazása folyamatban van, a kirakó darabjai lassan a helyükre kerülnek és a jelenleg egyelőre csak háttérhatalomként működő erő hamarosan fizikailag is megjelenik a politika színpadán.


Bilderberg Van Rompuy közös globális kormányzást akar OroszországgalForrás: The New American
Miközben a keresztény és a poszt-keresztény világ a karácsonyi készülődéssel volt elfoglalva, egy fontos esemény zajlott le Brüsszelben szinte észrevétlenül. Az Európai Unió és Oroszország vezetői december 20-án és 21-én a 30. EU-orosz csúcson továbbhaladtak a konvergencia útján és a kölcsönös függőség kialakításában, aminek végcélja a politikai, gazdasági és társadalmi fúzió.
A csúcsot követő összegzésében Herman Van Rompuy, az Európai Bizottság elnöke, ismételten utalt a „globális kormányzás,” mint elsődleges cél irányába tett haladásra, ami mindig is a világkormány kódneve volt a globalista elit köreiben. Van Rompuy a következőket nyilatkozta:
Az EU és Oroszország közös erővel komolyan hozzájárulhat a globális kormányzás kialakításához és a regionális konfliktus megoldásához, a G8-ak és G20-ak közötti globális gazdasági kormányzás létrehozásához és számos nemzetközi és területi kérdéshez. Szeretnék gratulálni Putyin elnöknek a G20-ak elnöki tisztének átvételéhez.
Ahogy arról számtalanszor hírt adtunk, a „globális kormányzás” egy megtévesztő kifejezés, amit a politikai uralkodó osztály azért használ, mert megfoghatatlanabb és homályosabb, valamint kevésbé vészjósló, mint a „globális kormány” vagy „világkormány” szókapcsolatok, így használata kisebb politikai ellenállásba ütközik.
A „globális kormányzás” kifejezés a 90-es években jött divatba, „A Mi Globális Szomszédságunk” című publikáció 1995-ös megjelenését követően, ami az ENSZ által alapított Globális Kormányzás Bizottságról készült jelentés volt. A jelentés mindent megtett, hogy biztosítsa olvasóit, nincs okuk aggodalomra, mert a cél nem egy világkormány felállítása. A jelentésben ez állt:
A globális kormányzás nem jelent globális kormányt. Senkit ne tévesszen meg a két kifejezés hasonlósága. Nem azt javasoljuk, hogy egy világkormány felállítása felé kellene haladnunk.
Kofi Annan, ENSZ főtitkár ugyanezt a jelentéstani bűvészmutatványt és hamis garanciát alkalmazta az ENSZ New Yorki Millennium Csúcsán 2000-ben. „Mi a Népek: Avagy az ENSZ szerepe a XXI. században” című jelentésében, Annan „a globális kormányzás új formáinak, a globális gondnokság új moráljának” kialakítását, valamint „új szabványok és globális szabályok bevezetését szorgalmazta, az ENSZ-szel a globális törvényhozó szerepében.
Annan megpróbálta adresszálni az emberek nyilvánvaló aggodalmát ezekkel a globális átszervezésekkel kapcsolatban. „Mit értünk „kormányzás” alatt, amikor a kifejezést a nemzetközi világra alkalmazzuk?” – tette fel a kérdést. „Egyesek fejében a kifejezés hallatán még mindig egy „világkormány” képe jelenik meg. Egy központosított, bürokratikus szörny képe, ami sárba tiporja az emberek és nemzetállamok jogait.” Biztosította hallgatóit, hogy ezeknek az aggodalmaskodó „képzelgéseknek” nincs valóságalapja. „Semmi sem kevésbé kívánatos,” mint a világkormány, mondta Annan, kitartva amellett, hogy „a központosított hierarchia anakronizmusnak számít ebben a képlékeny, nagyon is dinamikus világban. Nem egyéb, mint a XIX. századi gondolkodásból ránk maradt elavult hozadék.”
Néhány hónappal a Millennium Csúcs és Kofi Annan beszéde előtt, 1999. február 26-án, Sir Shridath Ramphal, a Globális Kormányzás Bizottság társelnöke, a Bizottság Barcelonai gyűlésén nagyon is eltérő nézőpontról tett tanúbizonyságot:
Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy amikor „kormányzásról” és „demokráciáról” beszélünk, tovább kell látnunk az országokon belüli kormányzásnál és a nemzeteken belüli demokráciánál. A Globális Kormányzás és a Globális Nemzet felé kell tekintetnünk.
A Globális Nemzet, nagy „N-nel”, nem egyéb, mint egy világállam vagy világkormány. Összegző beszédében Ramphal a nemzetállamok megszűnésére is kitért:
Ahogy a nemzetállamok százada véget ér, a népek korábbi kormányainál sokkal magasabb szinten szerveződnek újjá … ők értik, hogy az igazságosság és a túlélés felé vezető út összekapcsolódik, és hogy az előttünk álló feladat nem egyéb, mint összhangba hozni az emberek érdekeit és erkölcsi indíttatásait.
A politikai elit számos tagja, akik korábban félresöpörték mások aggodalmait arra vonatkozóan, hogy a „globális kormányzás” csupán a „globális kormány” fedőneve, most tényként kezelik, hogy a kettő egy és ugyanaz. Jacques Attali, buzgó globalist, Nicolas Sarkozy, volt francia elnök szószólója, például a következőket mondta: „A globális kormányzás csupán egy szépítő kifejezés a globális kormányra.”
Van Rompuy – a Bilderbergek jelöltje
Jacques Attali maga is veterán Bilderberg tag, és ezzel vissza is kanyarodtunk Herman Van Rompuy-hoz, akit sokan már csak Bilderberg Van Rompuynak neveznek, mivel jelenlegi pozícióját a Bilderberg Csoport tevékenységének és befolyásának köszönheti. 2009. november 17-én a Guardian-ban megjelent „Ki beszél Európa nevében?” című cikkében Ian Taylor a következőket írta:
Van Rompuy egy kevesek által ismert, ám komoly hatalommal bíró brüsszeli személyiség, Etienne Davignon vicomte (aki az Európai Bizottság alelnöke volt 1980-ban) által elnökölt, zártkörű tanácskozáson találkozott Henry Kissingerrel. A vicomte jelenleg a Bilderberg Csoport, az árnyékba húzódó, szabadkőműves politikusokból és bankárokból álló szervezet elnöke. Tagjai rendszeresen összegyűlnek, hogy egymás között, a legnagyobb titokban vitassák meg a világ dolgait. Minden jel szerint Van Rompuy részben azért vett részt találkozójukon, hogy megpályázza az uniós állást, aminek legfontosabb funkciója, hogy az EU finanszírozásához szükséges új adórendszert bevezesse és véget vessen az állandó EU-s költségvetési csatáknak.
Jon Ronson, a Guardian egy másik újságírója, Lord Denis Healey-vel, a Bilderberg Csoport egyik alapítójával készített interjút 2001-ben, amiről a „Ki mozgatja a szálakat?című cikkében olvashatunk. Habár Lord Healey váltig állította, hogy a csoport egyáltalán nem része semmilyen összeesküvésnek, mégis megerősítette, hogy egy világkormány megalakítása érdekében tevékenykednek. Ronson a következőket írta:
Denis Healey a következőképpen jellemezte a Bilderberg Csoport tagjait: „Habár túlzás lenne azt mondani, hogy mi a világkormány megalakításáért küzdünk, de mégsem lenne teljesen alaptalan állítás. Mi, a Bilderberg Csoportban úgy éreztük, hogy nem folytathatjuk a végtelenségig az egymással való harcot a semmiért, emberek halálát okozva és milliókat téve hajléktalanná. Ezért úgy éreztük, hogy egy egységes, az egész világot magába foglaló közösség kialakítása jó dolog lenne.”
A Bilderberg összehozza a politikusokat, nagyiparosokat, bankárokat és az újságírókat. A politikába olyan embereket is be kell vonni, akik nem politikusok. Komoly hangsúlyt fektetünk arra, hogy összehozzuk a felemelkedőben lévő fiatal politikusokat a bankárokkal és iparmágnásokkal, akik képesek bölcs tanácsokkal ellátni őket. Ez növeli annak esélyét, hogy értelmes globális irányelveket hozzunk létre.”
David Rockefeller, a Bilderberg konklávé veterán tagja, még ennél is egyértelműbben foglalkozott a csoport 1991-es gyűlésén mondott beszédében:
Hálásak vagyunk a Washington Postnak, a New York Times-nak, a Time Magazinnak, kitűnő kiadványaiknak és igazgatóiknak, akik részt vettek üléseinken és közel negyven éven át betartották ígéretüket, hogy a hallottakat bizalmasan kezelik. Lehetetlen lett volna megvalósítani világméretű tervünket, ha azokban az években a nyilvánossággal is meg kell küzdenünk. Ma azonban a világ sokkal kifinomultabb és készen áll arra, hogy a világkormány felé meneteljen. Az intellektuális elit és a központi banki vezetők nemzetek felett álló szuverenitása mindenképpen jobb, mint az elmúlt századok során gyakorolt nemzeti önirányítás.”
A fenti nyilatkozatot és sok egyéb hozzászólást a Bilderberg találkozókról francia titkos ügynökök szereztek meg, akiknek az volt a feladata, hogy megfigyeljék az összejövetelt, annak egyértelmű kihatása miatt a francia nemzeti érdekekre és biztonságra. Később a megszerzett információkat két francia kiadvány számára szivárogtatták ki. Hilaire du Berrier, a The New American szerkesztő munkatársa, megerősítette a jelentések hitelességét egy jóbaráton, a francia titkosszolgálat korábbi vezetőjén, Alexander de Marenches grófon és egyéb forrásokon keresztül és ezzel elsőként tette közzé az információkat angol nyelven a monacói HduB Report folyóirat 1991. szeptemberi számában, amit később a The New American is átvett. Az akkor sokak által badarságnak tartott és összeesküvés elméletként kezelt információkat a világban zajló események sorra igazoltak, majd maguk az események irányítói is egyre nyíltabban elismertek.


Konvergencia: Orosz-európai egyesülésForrás: The New American
A Gulf News néhány nappal ezelőtt „Az európai-orosz intézményi integráció fontosságacímmel megjelent cikkében, a kelet-nyugat egyesülésének legújabb globalista dicshimnuszát olvashattuk, Igor Ivanov, volt orosz külügyminiszter tollából.
Teljes újraindítás nélkül az orosz-európai kapcsolatok tovább fognak romlani,” írja Ivanov. Ennek kiküszöbölésére azt javasolja, hogy „Oroszország és Európa vizsgálja meg, hol találkoznak érdekeik,” és próbáljanak meg „partneri kapcsolatot és politikai együttműködést kialakítani a szorosabb integráció érdekében.”
A „konvergencia” az elit egyik kedvenc témája mindenhol a világon, különösen a Royal Institute for International Affairs (RIIA) más néven Chatham House, a Külkapcsolatok Tanácsa (CFR), a Világpolitikai Konferencia (WPC), a Trilaterális Bizottság, a Carnegie Alapítvány a Világbékéért és a Bilderberg csoport berkeiben. Igor Ivanov, aki a szovjet diplomácia egyik kiemelkedő funkcionáriusa és Putyin biztonsági tanácsának tagja volt, valamennyi felsorolt szervezettel kapcsolatban áll. Azoknak a „volt” kommunistáknak az egyre bővülő táborához tartozik, akik ma már a globalista zászló alatt gyülekeznek, a milliárdos orosz oligarchákkal, vezető nyugati cégek elnökeivel, Wall Street-i bankárokkal, elit alapítványok vezetőivel és az elit agytrösztök tagjaival egyetemben.
A globalista elit az általuk áhított politikai és gazdasági átalakulást definiáló számos zászló és kódnév alatt menetel előre. Ilyen például a globalizáció, a globális kormányzás, az internacionalizmus vagy az új világrend elnevezés is. Néha, egy-egy ritka őszinteségi roham vagy arrogáns nyilatkozat során némelyik globalista kimondja az igazi célt leginkább tükröző meghatározást: a világkormányt is.
A konvergencia, annak politikai és gazdasági értelmében, nem része az átlagemberek szókincsének, a világkormány felállítását célul tűző globalista programnak azonban központi eleme. A konvergencia nem más, mint az a folyamat, amelynek segítségével eltörlik a különböző nemzetekre jellemző politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális különbségeket, a zökkenőmentes fúzió érdekében, először regionális csoportokat alakítva ki, amelyeket azután könnyebb egyetlen globális kormányba tömöríteni. Ezeket a lépéseket természetesen megtévesztő eszközök segítségével teszik meg, hiszen a legtöbb nemzet nem nézi jó szemmel, hogy egy globális gulágba akarják beleerőltetni, amit az ENSZ vagy valami más hasonló globális szerv irányítana.
A globalizációs versenyben Oroszország és Európa számára egyaránt komoly a tét,” mondja Ivanov.
Amennyiben Európa nem lesz képes megbirkózni a XXI. század kihívásaival, gazdasági stagnálással, erősödő társadalmi elégedetlenséggel és politikai bizonytalansággal lesz kénytelen szembe nézni,” folytatta. „Miközben az ipari termelés kelet Ázsiába vándorolt és a kutatásfejlesztés Észak-Amerikában maradt, Európát az a veszély fenyegeti, hogy elveszíti pozícióját a nemzetközi piacokon, aminek eredményeként az egész európai projekt kérdésessé válik.”
Az ilyen végkifejlet elkerülése érdekében Oroszországnak és Európának muszáj megtalálni a konvergenciát lehetővé tevő területeket és ezeken mindkettőjük számára előnyös együttműködést kialakítani. Egy ilyen együttműködés megalapozásához először meg kell szabadulniuk egymással szemben fennálló előítéleteiktől.”
Oroszországnak Európa egészébe történő intézményi integrációjához komoly elszántságra van szükség mindkét fél részéről. Ebben a globalizált században azonban ez az egyetlen opció.”
Ivanov egyik régi pajtása brit diplomáciai körökben Sir Roderic Lyne, volt oroszországi brit nagykövet, a kelet-nyugati konvergencia és elsősorban az orosz-EU integráció lelkes támogatója „Oroszország az EU-ban? Soha se mond, hogy nem!” címmel írt cikket a kérdésről.
Az Európai Unió politikája 1991 óta a konvergencia támogatása és az Oroszországgal való egyre szorosabb kapcsolat kiépítése,” írta Lyne. „Ez nyilvánvalóan az Unió érdeke és talán Oroszországé is.”
Annak ellenére, hogy Putyin számos alkalommal nyilatkozott igen negatívan az Egyesült Államokról és Európáról, kijelentette, hogy „nagyon is elképzelhetőnek tartja,” hogy Oroszország egy nap Európával közös valutaunióba tartozzon.
Oroszország betagozódására azért lenne szükség , hogy a végtelen orosz természeti kincseire rátehetnék a kezüket , és így megtudnának menekülni a végső bukástól. Most szép szóval mosolydiplomáciával kezdik , majd a viszály szításával folytatják és végül nem marad más a nyílt ütköztetés, ahol minden erejüket össze szedve egy utolsó csatát kezdeményeznek. Sok- sok ártatlan ember halálával mint mindig. De jobb volna ha az emberiség felismerné ezt a csapdát , és azt a 300 családot azt a 6000 főt öletné meg akiért a földön most a kamatrabszolga sors vár minden nép fiaira, ha hagyják hogy úgy történjen minden ahogy kigondolták. Ha a szűken vett 6000 fő likvidálása nem elég , mert ott vannak a csicskások is kik kiszolgálják ezeket, hát őket is meg kell ölni mint a titkos szervezetek , titkos szolgálatok embereit kik írányították a mi kiirtásunkat.
Ha leszámolna a világ ezekkel az elemekkel kik két világháborút hoztak az emberiség nyakába, pénzelték uszították a nemzeteket és mégis elkerülték a számonkérést , mint háborús bűnöst nem itélték el soha őket , és még mindig pénzelik a háborúkat. Most éppen a terrorizmus jelszavával ölik a muszlim népességet ártatlanul hullnak mint a legyek a cionista forgatókönyvek szerint, pedig a terroristák ők maguk az uzsora kamatra kölcsönzött pénzükkel , mert az elsődleges terrorista a kamatra kiadott uzsorás pénz. Amit mi terrorizmusnak látunk , és annak látatnak az bizony az elsődleges terrorizmusra adott válasz , mert senki sem akar kamatrabszolga lenni, márpedig , ha kinyitod a szemed az egész világra rá akarják húzni a kamatrabszolga sorsot, hogy a büdös zsidók világhódító szerepe beteljesüljön.
Vegyétek észre és távolítsátok el a közéletből őket , mert meglopnak elárulnak, eladnak benneteket, hogy a világot uralhassák . Ha lehet küldjétek vissza őket Galíciába, és a kiszolgálókat is küldjétek el velük , hogy nemzetté válhassatok. Ha a világ minden zsidaját Galíciába űztök, és ott is tartjátok őket, megszűnik az a népréteg ki viszályt szított köztetek , és míg ti veszekedtetek ellopták a vagyonotokat, mint nálunk a Nemzeti Vagyonunkat. És a nemzetinek mondott fülkeforradalmár zsidó csapatunk a még megmaradt értékeinket zsebeli be éppen . A föld ,a víz , mire fáj a foga és amire nem akar törvényt hozni, mert jobb és egyszerűbb a zavarosban halászni. Mert megedződtek ők már az olajszőkítésben , öltek és gyilkoltak terrorizálták az egész nemzetet. Terrorista kormány májusban terrorista világtalálkozót szervez és ezt nyíltan hirdeti a zsidó médián keresztül , csak azt nem tudom, hol vannak a benzines palackok, mert fegyverünk az nincsen , nem úgy mint az Amerikai polgároknak, kiket, most akarnak lefegyverezni , mondva csinált ürüggyel , tömeg gyilkosságokat követnek el fegyveresen , hogy a lőfegyvereket begyűjthessék. De náluk is ott van még a benzines palack , ha kiveszik a kezükből a fegyvert a cionista pénzhatalom emberei.
Ha a cionista pénzhatalom elbukik és győzünk, hogy ne legyenek a földön többé kamatrabszolgák a cionista uzsorakamattal működő bankokat föl kell számolni, és iszlám bankrendszert kell bevezetni, ahol a kockázat közös a bankkal , és nem csinálnak az emberből kamatrabszolgát. Ha minden zsidót és kiszolgálóját Galíciába száműzünk, ott működtethetik az uzsorás kamatos bankot egymásközött. Még valamit ne engedjétek , hogy a zsidók ezek után beszivárogjanak a társadalmotokba, ha nem akartok békétlenkedőkkel foglalkozni, és tolvajokra vigyázni.
Már most építsétek le a közéletből a zsidókat, hisz ha elemeznénk a ténykedésüket csak a lopás dominálna a ténykedésük alatt, eltűnt a Nemzeti Vagyonunk , és most próbálják megszerezni a földjeinket és a vízbázisunkat.
Ne hagyjuk elő a benzines palackkal, égjenek a hazaárulók, el vették forradalmainkat, a rendszerváltásunkat az ÁVH zsidók unokái , és fiai még mindig diktálnak , itt csak a forradalom segít , mert ma holnap te is a kilakoltatott senkik között fogod tengetni az életedet, Hát akkor nem jobb egy célért feltenni a szabadságunkat és a gyilkosainkat a sárgafőldbe döngölni , és ha kell meghalnunk e terrorista kormányzat úgy sem segít nekünk. Nem kapára kaszára, hanem benzines üvegre fel , és hulljon a cionista ÁVH- s csőcselék, kik elrabolták a nép vagyonát , és e nemzetinek mondott zsidó cionista kormány nem tesz semmit a számonkérésügyben, hisz ők is az ÁVH – s unokák soraiba tartoznak . Tisztító tüzet és Antal szavait ,, Tetszettek volna forradalmat csinálni....,,

Ja és az oroszok felé : remélem lesznek olyan bölcsek és átlátnak a mesterkedéseiken , és nem adják békésen a természeti kincseiket a rablók karmai közzé hullni. Tudják meg , hogy meg kell érte dolgozni, és különben is Orosz országot a területén még senki nem győzte le , még egy ilyen haramia csapat sem fogja megszerezni az orosz anyácskát a mi földjeinket. De tudjátok meg nem vagyunk mi már egyedül, hisz jól tudjuk, hogy ma Szíria , holnap Irán, holnap után Oroszország , utána Kína , és a többiek jönnének , ha nem fognánk össze . De az összefogás elkezdődött a világ 4/5 – öd részének az embereit tartja össze ez a tömörülés az atomarzenál is kiegyensúlyozott, úgy , hogy megint két pólusú lett a világ, és mi nem a kamatrabszolgaságot kínáljuk a hozzánk kapcsolódók számára, van alternatíva ti is válasszatok , és ne legyetek kamatrabszolgák, már csak az unokáitok miatt sem , mert ha így haladtok , akkor lehet hogy az ők gyermekei meg sem fognak születni , fölöslegesek vagytok ebben a felállásban , hát döntsetek belátással, és józanul, a jövőtök a tét

Ne bízzatok Merkel negyedik birodalmában , Hitler nem tudta felépíteni a harmadik birodalmat , Hitler lánya úgy gondoljátok a negyedik birodalmat felépíti a zsidó bankárok örömére kihirdetik az Európai Egyesült Államokat, vegyétek észre túlhaladott ez a képződmény és a zsidók nagyon akarják , hogy ők is benne legyenek , de ehhez minket le kell igázni, hogy új hazájuk legyen , és mi ezt nem akarjuk palackot nekik , hogy füstbe ment tervük legyen az új gyarmatosításuk. Öljétek őket , mert ők eddig is gyilkoltak bennünket , nyíltan és burkoltan löktek a járművek elé, hogy kevesebben legyünk.
Már azt hittem befejeztem ezt az írást, amikor hallom a hírekbe, hogy felmentették az ezredeseket a vád alól. Így most egy kis mondanivalóm akadt, lehet, hogy egyeseknek nem fog tetszeni a véleményem, hát ezért közzé teszem.
Mint tudjátok az olajszőkítés több szálon folyt , úgy mint rendőrségi , honvédségi, alvilági , titkosszolgálati, politikai osztály , bíróság , ügyészség, vámosok, föl egészen a draskovicsékhoz , mindenki benne volt a gyors meggazdagodás lehetőségében. A folyamat alatt több embert öltek meg a Kecskeméti tanyavilágban és szerte a hazában mint 56 – utáni véres megtorlásban . Ezek főleg az alvilági figurák voltak, a piszkos munkát elvégezték , és nehogy a politikus urakra terhelő vallomást tehessenek inkább kinyírták őket erről sokat tudna mesélni a Pintér úr, és a gyilkosság BT.
Na hogy ne szaporítsam itt a szót , az ezredes urak megüzenték Pintér rendőrségének jó lesz ha nem találnak bizonyítékokat az ők ténykedésükre, mert kitálalnak olajügyben , ahol ugyan úgy vitték hozták a Nokiás dobozokat , csak itt diplomatatáskák voltak , mert a Nokiásba nem fért volna bele a vesztegetési összeg egy egy politikus felé. Az ártatlanok , hát nem találtak bizonyítékokat, a gengszterek egymást zsarolják , és jól látszik miért nincs számonkérés . A Pintér azért lehet rendőrfőnök mert minden oldalról zsarolható, és így azt csinálja amit mondanak vagy kipakolnak és repülnek a politikusok is.
Csakhogy ez még így nem az egész igazság , mert ezt az egészet a különböző titkosszolgálatok szeme láttára és különböző rögzítéseken megörökített momentumokkal alátámasztva bizony nemzetbiztonsági kockázatokat hordoznak ezek az urak, és hölgyek. Hát így lettek ők beszervezve moszad , cia és más állományokba, és van pofájuk a Jobbikra fogni a nemzetbiztonsági kockázatot. Most addig míg a politikusokat , rendőröket, a megmaradt katonákat biróságiakat ügyészeket beszervezik az rendben volna , mert van nekünk egy szolgálatunk , kik ezeket az ügynököket ki kell , hogy szűrjék, de amikor az ők soraiba kerülnek árulók , ott már bizony halálos veszedelemről beszélhetünk, és bizony a szolgálatok is elkövették ezt a zsarolhatóvá válási procedúrát.
Na már most ahogy a bűnözői kört likvidálták ugyan ezt kell tenni a többi elemekkel is , ha már kiadták a vadászati engedélyt az alvilági szálra a többit is le kell vadászni, mindegy , hogy milyen jó máskülönben , ő egy hazaáruló lett azzal hogy zsarolható és különböző szolgálatok megzsarolták ezáltal úgy érzem elvesztették a nép bizalmát , azelőtt likvidálták őket most meg magasabb pozícióba helyezik , hisz nem a nemzetállam védelme a feladatuk, mint a bankoknak sem a nemzet hűséges kiszolgálása a feladatuk , és a politikai elitnek kik 50 % -k + 1 szavazattal visszavehetnénk a monetáris jogot és ezzel egy pénz szivattyút leállítanának , nem mi kemény kamatokkal terhelt hitelpénzt sózunk az adófizető polgárok nyakába, hogy gazdálkodják ki ezt is , és a régi adósságot is, a nép ezekből a pénzekből mit sem látott , csak a kamatos kamattal terhelt uzsora pénzeknek a visszafizetésébe tették érdekelté , hogy még az unokáikat is eladták kamatrabszolgának . És mindezt tették úgy , hogy akit tudtak azt eltettek lábalól , és közben azt hajtogatták , hogy fogy a magyar , és hogy mekkora bűn ez a magyarság koporsójában.
Ha lehet köpd szembe magadat, és ne nézz a tükörbe te szarházi Árpád-házi leszármazott kinek a farkából is levágtak egy kicsit persze , hogy nem érzed át a magyar sorsot. Volna itt mit csinálni az áll nemzeti kormánynak , de ehelyett holokauszt ünnepekre járnak , és azon tanakodnak, hogy mikorra irjanak ki egy újabb termőföld kártérítést , és természetesen jidis nyelven legyen megfogalmazva , és az egész titkosan legyen kezelve, mert az árulásnak csak később szabad kiderülnie. Na mekkora hülyék vagytok mit vesztek még be a torony órát láncostul eladtuk a fejetek felül, alulról meg most visszük a földjeiteket, és a vízkészleteiteket is a maradék természeti kincseiteket már feltérképeztük és azt várjuk hogy mikorra írjátok ki rá az árverést.
Ezek után csak azt kívánom néktek , hogy mikor megy a nép a benzines palackokkal otthon találjon benneteket családostul , hogy ne keljen a gyermekeiteknek árván felnőniük, és hogy ráébredjetek a gyermekeiteket likvidálva értelmetlen lesz a vagyon rablás folytatása. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése